top of page

הישגי הארגון

ארגון מתכנני ומעצבי הפנים בישראל הינו עמותה ללא מטרות רווח שהוקמה בינואר 2018 כדי ליצור בית לקהילת מתכנני.ות ומעצבי.ות הפנים בישראל. המטרה העיקרית היא אסדרת מקצוע מתכנן.ת ומעצב.ת הפנים בישראל.

למרות גילו הצעיר, הארגון הגיע להישגים מרשימים!
c17e2ee3-1145-49d4-9230-877c3730a9f5.jpg
דוגמא אישור עבודה.jpg
שקופים.jpg
כל חברי וחברות הארגון משתייכים אוטומטית להסתדרות וללהב ולכן זכאים להטבות והנחות מיוחדות. מעצמאיים בודדים בו יש הרבה משרדיםמ וסטודיו קטנים, יש כעת כח ארגוני גדול.

הקמת "פורום רג'ין" ע"ש מתכננת ומעצבת הפנים רג'ין בן חמו ז"ל, חברת הארגון, שבא להסדיר את זכויות היצירה שיש למתכננים ומעצבים בנוגע לתמונות של בתים שעיצבו.

קהילה שוקקת ומפרגנת של מאות מעצבות ומעצבים הזוכה לימי העשרה, תרומה לקהילה, סדנאות, קורסים ועודהטבות בלעדיות לחברי וחברות הארגון מחברות וגופים מסחריים. ועוד היד נטויה.....
ביטוח אחריות מקצועית עם נספח הגדרת סמכויות. הגדרת הנספח כללה למעשה את תפקיד מתכנני ומעצבי הפנים בישראל ומאפשרת להם לקבל כיסוי ביטוחי מתאים והולם לעבודה שהם מבצעים

בזמן הסגרים, מקצוע מתכנן ומעצב הפנים בישראל קיבל הכרה מצד המחוקק
כמקצוע חיוני בענף הבניה בתקנות החירום לקורונה. השג מרשים שמעיד על ההצלחה של הארגון להסביר את חשיבות המקצוע בארץ

הארגון חבר פעיל בלהב - לשכת ארגוני העצמאיים והעסקים הקטנים, וכן חבר מייסד בפורום העצמאים והפרילנסרים בהסתדרות ולכן מוכר בין ארגונים מקצועיים אחרים. השותפות האמיצה בין הארגונים מאפשרת שיתופי פעולה והטבות רבות לחברי הארגון.
bottom of page