top of page

יום ב׳, 01 ביולי

|

טמבור

קורס עיצוב פנים ירוק

קורס בין 4 מפגשים, כל אחד מהם 5 שעות . הנושאים ירוקים המרצים מרובים. יש סילבוס כתחתית הארוע. הקורס יעלה 800 ש"ח למשתתף, מותנה ב 18 משתתפים לפחות הקורס יועבר בבית טמבור ליד א.ת. נתניה מחיר הקורס לחברי הארגון: 800 ש"ח התשלום מהווה אישור כניסה לקורס

קורס עיצוב פנים ירוק
קורס עיצוב פנים ירוק

שעה ותאריך

01 ביולי 2024, 10:00 – 15:00

טמבור, מאיר אריאל 7 נתניה

אורחים

אודות האירוע

הקורס יתקיים במשך ארבע פגישות בימי שני, 5 שעות כל אחת, 10:00-15:00 בבית טמבור, מאיר אריאל 7 נתניה.

מועדי הקורס הינם:

1.7

8.7

15.7

22.7

המפגשים:

1. מבוא לבניה ירוקה:  א. עקרונות הבניה הירוקה – סיבות ומטרות בהתפתחות הענף, סקירת הבעיות עליהן יש לתת מענה, ההיסטוריה של הבניה הירוקה. ערכים אנושיים ותרבותיים המקדמים בניה ירוקה, כולל מיתוג וסמל סטטוס, ירוק מול מתירק. עקרונות בריאות האדם ועקרונות אקולוגיים בבריאות הסביבה. ביופיליה.

 מרצים: ענבר בן צבי - ארגון, אסתי אחימאיר - ארגון, 

שמואל שוורץ – קיימות או נמות. ב. תקנים - תקנים בינלאומיים ותקנים ישראלים 5281 1045, הצעת תקן פנים ירוק. התעדה, ניקוד והגדרת מבנה בבניה ירוקה. מרצה: אילן מטמבור.

2. מערכות  א. תאורה- תאורה טבעית ומלאכותית, החזרי אור והשתקפות, הצללה פנימית וחיצונית, זיהום אור, הרגלים, שינויים בעולם וחסכון, טכנולוגיות מתקדמות. 

מרצים: ירון קדוש – סנפיר אלומיניום, שרי ברנע גבעון – ארגון, שלומי בן שושן – ביטק 

ב. איקלום - טמפרטורת נוחות, הרכב האויר, אוורור טבעי ומלאכותי, מיזוג – עקרונות וסוגים 

מרצים: אילן טמבור, נציג/יו"ר התאחדות קבלני המיזוג. 

ג. אקוסטיקה – הקול: נישא והולם, בידוד, עצירה וספיגה. עקרונות וחומרים. קירות, מחיצות, צנרת, חומרים ואמצעים. 

מרצים: אילן - טמבור, נציג יהודה יצוא יבוא, נציג גולן פלסטיק 

ד. מיחזור וסינון מים – עקרונות, תקנים, שיטות. 

מרצה: פתרונות ירוקים (כנראה).

3. חומרים: א. מבוא: תעשיה, פליטת VOC, עקרונותCRADLE TO CRADLE , ייצור מקומי עקרונות סביבה חברה וכלכלה  מרצים: אילן – טמבור, שמואל שוורץ – קיימות או נמות. 

ב. פתחים: חלונות ודלתות בהיבטים אקוסטיים ותרמיים 

מרצים: שחר חדד - דלתות דרור, יעל סוויסה או נציג - אלוג'י. 

ג. חומרי גמר: ריצוף/חיפוי ומשטחים, צבע, טיח, אבן טבעית – כן או לא ירוק, חיפויים – חדשנות וטכנולוגיות 

מרצים: אילן - טמבור, אסי – נאוליט (או ספק שיש אחר), ארקו ליים (?), שלומי אמיר - דאיקה, גלעד אסטר 

ד. מיחזור ושימוש חוזר: היבטים בתעשיה, ענף הבניה, מיזמים ועתיד 

מרצים: אסתי אחימאיר – ארגון

4. א. קייס סטאדי: פרוייקט לדוגמא – שיפוץ כולל בדירה גדולה/ דופלקס, בניית קונספט, בחירת חומרים, בחירת מערכות, ערכים, כדאיות כלכלית. הצגת הקונספט התכנוני עיצובי. 

מרצים: כל מרצי הקורס + נעם אוסטרליץ / היידי ארד (?) 

ב. קבלת תעודות השתתפות מטעם הארגון וטמבור.

שתפו חברים

bottom of page